2e Wetenschappelijk symposium

'Type 2 inflammatie' als rode draad

Een multidisciplinaire behandeling van uw atopische patiënt

Dinsdag 11 februari 2020

Congres- en vergadercentrum in de Driehoek, Utrecht

Geachte collega,

Na het succes van vorig jaar organiseren we het 2e wetenschappelijk symposium ‘Type 2 inflammatie’ als rode draad; een multidisciplinaire behandeling van uw atopische patiënt. Het symposium zal worden gehouden op dinsdag 11 februari in Congres- en vergadercentrum In de Driehoek te Utrecht.

Atopie gerelateerde aandoeningen, zowel bij kinderen als volwassenen, zijn heel divers. Hierdoor kunnen de symptomen het werkterrein van veel specialisten kruisen: van oogarts - longarts tot allergoloog - dermatoloog.

Dit symposium zal geïnteresseerden vanuit verschillende specialismen de boodschap meegeven niet meer vanuit een orgaan of één symptoom te denken, maar vakoverstijgend samen te werken. Op een integrale manier naar de atopische patiënt kijken geeft de behandeling een meerwaarde.

Na een plenair programma over type 2 inflammatie als verbindende factor, volgt u in workshops een interactief programma met de atopische patiënt als middelpunt, bekeken vanuit verschillende specialismen. De indeling van de workshops zal zo worden afgestemd, dat u voorbereidingen kunt maken voor regionale multidisciplinaire afspraken. Het symposium is dan ook bedoeld voor longartsen, allergologen, dermatologen, internisten, KNO-artsen en kinderartsen.

Wij hopen u te mogen verwelkomen op dinsdag 11 februari in Utrecht bij het symposium ‘Type 2 inflammatie’ als rode draad; een multidisciplinaire behandeling van uw atopische patiënt.

Met collegiale groet,

Prof.dr. T. Rustemeyer

Dermatoloog

Amsterdam UMC, locatie AMC 

     

Dr. J.N.G. Oude Elberink

Internist-allergoloog

UMC Groningen